Mercedes ulaže 3 milijarde evra u efikasnost svojih motora

Mercedes ulaganje 3 milijarde za efikasnost motora

Automobilska kompanija Mercedes planira da unapredi emisiju svojih motora sa potpuno novom tehnologijom izduvnih sistema i različitim filterima za svaki model Mercedesa ponaosob, bilo dizel bilo benzin. Kako bi unapredio tehnologiju svojih motora Mercedes investira preko 3 milijarde dolara u novu tehnologiju koja će unaprediti efikasnost motora svih vrsta.

Na ovaj potez Mercedes se odlučio kako bi “očistio” i u potpunosti doveo u stanje sve svoje vrste i modele automobila za uvođenje električne revolucije u proizvodnju tih modela.

U prethodnom periodu je Mercedes već predstavio i implementirao potpuno nov sistem za dizel motore i emisiju gasova, koji je prvobitno ubačen u E klasu Mercedesa, koji su time dobili znatno efikasniji sistem za cirkulaciju izduvnih gasova, dodatno zategnutiji na ostatak tehnologije automobila kako bi se izvukla maksimalna iskorišćenost prostora i efikasnosti rada. Takođe novi dizel motor je takav da ima ugrađen i novi sistem kada je u pitanju katalitička redukcija koja na ovaj način ostvaruje veću efikasnost redukcije oksida azota koji su izuzetno opasni i velik zagađivač životne sredine, zbog čega su auto otpadi prepuni zastarelih motora i delova automobila koji više nisu efikasni te su prodati za reciklažu.

Koliko će efikasni biti novi motori – dizel i benzinci

Mercedes tvrdi da njihov novi dizel motor sa četiri cilindra može da primeni kombinovanu ekonomiju sa cifrom od 72,4 mpg i da sa time proizvodi svega 102g ugljen-dioksida (CO2) po pređenom kilometru. Ovaj novi dizel motor Mercedesa, jer prvi u nizu motora koji će izlaziti redom za različite klase Mercedes automobila sve do 2019. godine. A ono što Mercedes posebno ističe jeste to što su imali na umu realnu vožnju koju će sprovoditi svi njihovi korisnici tj. vlasnici Mercedesa, kao i to da su već potpali pod granicu propisanu od EU za dozvoljene emisije štetnih gasova koja stupa na snagu krajem 2017. godine, kako bi se izbegli novi troškovi na preradu već završenog posla i tehnologije.

Na primer, Mercedesovi dizel automobili E klase proizvode nešto ispod 80mg oksida azota po pređenom kilometru u realnim uslovima vožnje, a ono što je posebno interesantno jeste da ova brojka pada na ispod 13mg u uslovima niske temperature.

Ovde kao što je rečeno nije kraj, pošto Mercedes unapređuje filtere za preradu i skupljanje čvrstih čestica zagađujuće materije i to ih ugrađuje u benzinske modele Mercedesa, što je veoma retko i neobično pošto se čvrste čestice više povezuju sa dizel gorivom u odnosu na benzin. Ali ovo je prosto još jedan korak kojim Mercedes želi da pokaže svoju ozbiljnost i nameru za zaštitu životne sredine i unapređenje svoje proizvodnje.

Zeleni automobili su budućnost, za sve vrste platforma hibridni ili električni, a ovo je samo još jedan korak ka toj budućnosti kojom se Mercedes, kao jedna od najvećih automobilskih kompanija na svetu, uspešno kreće.